Hitta till klubben

E6an norrifrån: ta av vid avfart 44, Halmstad Ö, och sväng vänster österut mot Växjö. Passera Vallås, Snöstorp och sväng vänster mot Oskarström efter 3.6 km. Sedan vänster in på klubbområdet vid skylten "Skedalaheds Idrottspark".

E6an söderifrån: ta av vid avfart 44, Halmstad Ö, och sväng höger österut mot Växjö. Passera Vallås, Snöstorp och sväng vänster mot Oskarström efter 3.6 km. Sedan vänster in på klubbområdet vid skylten "Skedalaheds Idrottspark".

Väg 25 österifrån: passera Skedala och sväng höger mot Oskarström efter 2 km. Sedan vänster in på klubbområdet vid skylten "Skedalaheds Idrottspark".